facebook logo

KRAKOWSKA SZKOŁA KARATE I KOBUDO

Shotokan Karate-do

Ryukyu Kobudo

karate_1000

Wymagania egzaminacyjne

9 kyu (biały pas)

Etykieta

 • ukłony

 • zwracanie się do prowadzącego, do partnera

 • zachowanie w dojo

 • odpowiedni strój, umiejętność wiązania obi

Terminy stosowane w Karate

 • Podstawowe terminy: karate–do, dojo, karategi, obi, sensei, sempai, seiza, yoi, kamae, mokuso, shomen- sensei-, otagani- ni rei, hajime, yame, arigato gozaimashita

 • Podstawowe terminy techniczne: hidari, migi, rei, seiken, keri, hiza, gedan, chudan, jodan, tandem

 • Dwie sentencje mistrzów:

- Gichin Funakoshi: Karate ni sente nashi

- Hidetaka Nishiyama: Ichi gan, ni soku, san tan, shi ryoku

Kihon

 1. Znajomość pozycji: Zenkutsu-dachi, Kiba-dachi, Musubi-dachi, Heisoku-dachi, Hachiji-dachi (Yoi)
 2. YO - Choku zuki
 3. YO - Age uke
 4. YO - Gedan barai
 5. ZE → Oizuki
 6. ZE ← Gedan barai
 7. ZE → Mae geri
Objaśnienie symboli i komentarz:

ZE - zenkutsu dachi
KO - Kokutsu dachi
KI - Kiba dachi
HE - Heisoku dachi
YO - Yoi dachi (Hachiji dachi)
→ - z krokiem w przód
← - z krokiem w tył

Kihon Ippon Kumite - zapowiadane ataki na jeden krok, obrona na jeden krok
Jiyu Ippon Kumite - spraring półwolny na jeden krok
Jiyu Kumite - wolna walka

Kata - prezentacja Kata na egzaminie oznacza wykonanie pełnej formy Kata + zademonstrowanie interpretacji wykonywanuch ruchów z partnerem (bunkai). Wg uznania egzaminatora, zdający może zostać poproszony również o wykonanie kata w samych pozycjach (bez technik ręcznych).

Test sprawności fizycznej - może zostać przeprowadzony wg uznania egzaminatora