facebook logo

KRAKOWSKA SZKOŁA KARATE I KOBUDO

Shotokan Karate-do

Ryukyu Kobudo

karate_1000

Wymagania egzaminacyjne

7 kyu (pomarańczowy pas)

Kata

Heian Nidan

Kihon

 1. KI - Choku zuki
 2. KI - Age uke + Gyaku zuki
 3. KI - Soto uke + Gyaku zuki
 4. KI - Uchi uke + Gyaku zuki
 5. KI - Gedan barai + Gyaku zuki
 6. ZE → Gyaku zuki
 7. KO ← Shuto uke
 8. ZE→ Uraken uchi
 9. ZE → Hiza geri
 10. ZE → Mae geri + Oi zuki
 11. HE - Yoko geri keage + Uraken Uchi

Kumite

Kihon Ippon Kumite:

ataki: Tsuki - Jodan, Chudan, Mae geri
obrona: Uke waza + kontratak

Objaśnienie symboli i komentarz:

ZE - zenkutsu dachi
KO - Kokutsu dachi
KI - Kiba dachi
HE - Heisoku dachi
YO - Yoi dachi (Hachiji dachi)
→ - z krokiem w przód
← - z krokiem w tył

Kihon Ippon Kumite - zapowiadane ataki na jeden krok, obrona na jeden krok
Jiyu Ippon Kumite - spraring półwolny na jeden krok
Jiyu Kumite - wolna walka

Kata - prezentacja Kata na egzaminie oznacza wykonanie pełnej formy Kata + zademonstrowanie interpretacji wykonywanuch ruchów z partnerem (bunkai). Wg uznania egzaminatora, zdający może zostać poproszony również o wykonanie kata w samych pozycjach (bez technik ręcznych).

Test sprawności fizycznej - może zostać przeprowadzony wg uznania egzaminatora