facebook logo

KRAKOWSKA SZKOŁA KARATE I KOBUDO

Shotokan Karate-do

Ryukyu Kobudo

karate_1000

Wymagania egzaminacyjne

4 kyu (niebieski pas)

Kata

Heian Godan

Kihon

 1. ZE → Oi zuki sanbon zuki
 2. ZE ← Gedan barai + Gyaku zuki
 3. ZE → Age uke + Gyaku zuki
 4. ZE ← Uchi uke + Gyaku zuki
 5. ZE/KI → Soto uke + Yoko empi uchi
 6. KO/ZE ← Shuto uke + Kizami mae geri + Gyaku zuki
 7. ZE → Mae geri + Gyaku zuki
 8. ZE → Mae geri + Yoko geri
 9. KI → Haishu uke + Mikazuki geri
 10. ZE → Mawashi geri rengeri
 11. ZE → Ushiro geri

Kumite

Jiyu Ippon Kumite:

ataki: Tsuki - Jodan, Chudan, Mae geri, Mawashi geri, Yoko geri
obrona: go-no-sen (Uke waza lub Amashi waza)

Objaśnienie symboli i komentarz:

ZE - zenkutsu dachi
KO - Kokutsu dachi
KI - Kiba dachi
HE - Heisoku dachi
YO - Yoi dachi (Hachiji dachi)
→ - z krokiem w przód
← - z krokiem w tył

Kihon Ippon Kumite - zapowiadane ataki na jeden krok, obrona na jeden krok
Jiyu Ippon Kumite - spraring półwolny na jeden krok
Jiyu Kumite - wolna walka

Kata - prezentacja Kata na egzaminie oznacza wykonanie pełnej formy Kata + zademonstrowanie interpretacji wykonywanuch ruchów z partnerem (bunkai). Wg uznania egzaminatora, zdający może zostać poproszony również o wykonanie kata w samych pozycjach (bez technik ręcznych).

Test sprawności fizycznej - może zostać przeprowadzony wg uznania egzaminatora