facebook logo

KRAKOWSKA SZKOŁA KARATE I KOBUDO

Shotokan Karate-do

Ryukyu Kobudo

karate_1000

Wymagania egzaminacyjne

8 kyu (żółty pas)

Kata

Heian Shodan

Kihon

  1. YO - Choku zuki
  2. YO - Age uke
  3. YO - Gedan barai
  4. ZE → Oi zuki
  5. KO → Shuto uke
  6. ZE → Gedan barai + Tetsui uchi
  7. ZE → Hiza geri
  8. ZE → Mae geri

Kumite

Kihon Ippon Kumite:

ataki: Tsuki - Jodan, Chudan
obrona: Uke waza

Objaśnienie symboli i komentarz:

ZE - zenkutsu dachi
KO - Kokutsu dachi
KI - Kiba dachi
HE - Heisoku dachi
YO - Yoi dachi (Hachiji dachi)
→ - z krokiem w przód
← - z krokiem w tył

Kihon Ippon Kumite - zapowiadane ataki na jeden krok, obrona na jeden krok
Jiyu Ippon Kumite - spraring półwolny na jeden krok
Jiyu Kumite - wolna walka

Kata - prezentacja Kata na egzaminie oznacza wykonanie pełnej formy Kata + zademonstrowanie interpretacji wykonywanuch ruchów z partnerem (bunkai). Wg uznania egzaminatora, zdający może zostać poproszony również o wykonanie kata w samych pozycjach (bez technik ręcznych).

Test sprawności fizycznej - może zostać przeprowadzony wg uznania egzaminatora