logo

KRAKOWSKA SZKOŁA KARATE I KOBUDO

Shotokan Karate-doShorin Ryu KarateRyukyu KobudoJoga

karate_1000

Wymagania egzaminacyjne

Posiadamy własny program szkoleniowy i egzaminacyjny, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia w treningu i nauczaniu Karate.

Stopnie w Karate nie mają charakteru absolutnego, nie służą rywalizacji i nie należy ich traktować jako celu samego w sobie. Mają one wymiar bardzo indywidualny. Egzamin na kolejny stopień ma na celu jedynie potwierdzić, osiągnięte postępy i włożoną pracę na drodze Karate – Do. Należy pamiętać, że rozwój w Karate nie ma końca, jest to sztuka, którą można uprawiać całe życie. Stopień mistrzowski (1 dan) oznacza po japońsku dosłownie „pierwszy poziom” - tak naprawdę jest to dopiero początek drogi, nie jej koniec.

Egzaminy w naszej Szkole odbywają się dwa razy w roku. Głowna sesja ma miejsce w marcu, dokładny termin jest ogłoszony na początku roku szkolnego, kolejny egzamin odbywa w czasie obozu letniego Szkoły. Egzaminy odbywają się zawsze w obecności Prezesa Szkoły oraz Instruktora, który pod którego okiem ćwiczy dana osoba. Potwierdzeniem otrzymanego stopnia jest dyplom naszej szkoły kolor pasa odpowiadającemu danemu stopniowi.

karate_1000

Wymagania egzaminacyjne

Nasza Szkoła oferuje również możliwość zdobywania stopni uczniowskich (kyu) i mistrzowskich (dan) w Ryukyu Kobudo. Stopnie kyu potwierdzane są dyplomem wydawanym przez senseia Thomasa Podzelny (6 dan, Niemcy), egzaminy na stopnie dan zawsze potwierdza Kaicho Akamine Hiroshi (9 dan, Okinawa). Stopnie z kobudo otrzymane w ramach naszej szkoły są respektowane na całym Świecie w ramach organizacji Ryukyu Kobudo Shimbukan w tym oczywiście w głównym Dojo na Okinawie.

Wymagania egzaminacyjne (poniżej 18 roku życia)

Stopień Bo Sai Tekko Nunchaku
8 kyu Kihon 1-4
7 kyu Kihon 1-4 Kihon 1-5
6 kyu Kihon Kata I (prawa strona) Kihon 6-10
5 kyu Kihon 1-8 Kihon Kata I
4 kyu Kihon 1-13 Kihon Kata I Kihon 1-10
3 kyu Kihon Kata I (lewa + prawa) Kihon Kata II Maezato no Tekko
2 kyu Kihon Kata II (lewa + prawa) Kihon Kata II Kihon 1-7
1 kyu Shushi no Kon Sho Chikinshitahaku no Sai Maezato no Nunchaku
1 dan (min. 16 lat) Sakugawa no Kon Sho Chikinshitahaku no Sai Akamine no Nunchaku

Lista Kata wymagana na poszczególne stopnie (dorośli)

Stopień Bo Sai Betsu no Buki (inne bronie)
6 kyu Bo Kihon Kata I (lewa i prawa strona) Sai Kihon Kata I
3 kyu Kihon Kata II (lewa i prawa strona) Sai Kihon Kata II Maezato no Tekko
1 kyu Shushi no Kon Sho Chikinshitahaku no Sai Maezato no Nunchaku
1 dan Sakugawa no Kon Sho Chikinshitahaku no Sai Akamine no Nunchaku
2 dan Shushi no Kon Dai Chatan Yara no Sai Hamahiga no Tonfa
3 dan Sakugawa no Kon Dai Hamahiga no Sai Kanegawa no Tinbe
4 dan Yonegawa no Kon Kugusuku no Sai Kanegawa no Nicho Gama
5 dan Shirataru no Kon Tawada no Sai Chikinshunakake no Ekku